Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Dé Nova Learning betreffende haar dienstverlening op het gebied van onderwijs, opleiding, assessments, training, advies en coaching. Hierna te noemen ‘de opdracht’. De opdracht kan dienstverlening zijn voor organisaties, maar ook individuele deelname aan verschillende vormen van opleiding, coaching en assessments.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Dé Nova Learning en de deelnemer of de organisatie, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, komt tot stand door bevestiging van de deelnemer c.q. de opdrachtgever op de opdracht via een individuele schriftelijke aanmelding of goedkeuring van een offerte.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer c.q. de ‘opdrachtgever’

  1. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.
  2. Annulering kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
  3. Bij annulering van 6 tot 4 weken voor de aanvang van de opdracht is de deelnemer c.q. de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen tarief te vergoeden.
  4. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de deelnemer c.q. de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen tarief te vergoeden.
  5. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de deelnemer c.q. de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen tarief te vergoeden.

Artikel 4 Vervanging
De deelnemer c.q. de opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer een ander laten deelnemen indien de vervanging minimaal 1 week voor de aanvangsdatum van de opdracht wordt medegedeeld.

Artikel 5 Betaling
De deelnemer c.q. de opdrachtgever dient de verschuldigde kosten te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering door Dé Nova Learning.