Voor individuen

Hieronder vindt u de specifieke kosten per dienst:

Aftrekbaarheid studiekostenregeling 

Als de kosten die u maakt verband houden met of aangemerkt kunnen worden als het volgen van een studie gericht op een toekomstig beroep (denk ook aan: studiebegeleiding en studieadvies), dan heeft u het recht deze als studiekosten of andere scholingsuitgaven af te trekken voor de Belastingdienst. Lees voor de voorwaarden de informatie op de site van de Belastingdienst.

Algemene Voorwaarden

Bij het afnemen van een dienst van Dé Nova hanteert zij Algemene Voorwaarden. Deze kunt u opvragen.