Missie en visie

Maximaal leerrendement op persoonlijk, professioneel en organisatieniveau is ons uitgangspunt!

Missie

nieuwe kijk op (leef)wereldOnze missie is om bij individuen én organisaties een diepgaand ontwikkelproces op gang te brengen, waardoor zij een nieuwe kijk op hun (leef)wereld en zichzelf krijgen. Door deze ontwikkeling, dienen zich nieuwe handelwijzen en oplossingsrichtingen aan die bijdragen aan betere performance en geluk.

Visie

Het ontwikkelproces van individuen én organisaties wordt vanuit een competentiegerichte, ervaringsgerichte en holistische visie op leren vorm gegeven. Het opleidingsadvies is onderwijskundig onderbouwd. Deze visie zorgt voor diepgaand leren, omdat het:

  • inspeelt op al de zintuigen;
  • gebruik maakt van onze eerdere ervaringen en laat ervaren;
  • effectief bewezen theorieën en best practices met elkaar verbindt;
  • plaats vindt in sociale interactie met anderen.