Werkwijze

Werkwijze 

Onze leer- en ontwikkeltrajecten, trainings- en opleidingsprogramma ’s spelen zo veel mogelijk in op vier zintuiglijke waarnemingsniveaus: het cognitieve, emotionele, mentale en lichamelijke niveau.

veerkrachtig zijn en blijven Op deze manier kan een diepgaander leerproces op gang worden gebracht, waardoor individuen en organisaties veerkrachtig worden en blijven.

Wij hanteren onderwijskundige ontwerpprincipes , maken gebruik van gevarieerde werkvormen gebaseerd op formeel en informeel leren en passen blended learning (klassikale varianten met e-learning en e-coaching) toe. Ons psychologisch testmateriaal is digitaal en wetenschappelijk onderbouwd.

Er wordt verder gewerkt vanuit bewezen theoretische inzichten & best practices uit de disciplines; personeelswetenschappen, organisatiekunde, psychologie, onderwijskunde, pedagogiek en deugdenyoga.