Dé Nova Learning

Jolanda van Brunschot

Business- en teamcoach

Vanuit mijn onderwijskundige ervaring heb ik mij vaak bezig gehouden met leer- en verandervraagstukken in organisaties. Later in mijn loopbaan ben ik me gaan verdiepen en certificeren in Agile werken. Ik coach graag vanuit de focus op wendbaarheid vergroten bij de coachee om zó meer succes te kunnen realiseren op zowel persoonlijk, als professioneel vlak. Ik schakel graag tussen operationele en strategische vraagstukken. Ik kan hierdoor gemakkelijk de aansluiting vinden bij bestuurders en managers die op dit terrein vragen hebben. Wat mij drijft is mensen de tools en inzichten aanreiken om te kunnen veranderen. In het coachen van teams komt mijn specialisatie in Agile (Scrum, Kanban) goed van pas. Ik help hen invulling te geven aan effectief en efficiënt samenwerken, waarbij de voorspelbaarheid van de teamresultaten vergroten door een kort cyclische aanpak voorop staat.