Dé Nova Learning

Anja Zonneveld

Onderwijskundige

Bij mijn werk draait alles om leren: leren op school, leren in opleidingen, leren op je werk, leren bij je dagelijkse bezigheden… Door onderzoek, ontwikkeling en advies help ik om leeromgevingen te versterken. Ik ben analytisch, pragmatisch, doelgericht en heb ook oog voor detail.

 

Ontwerpen van nieuwe leerconcepten, -werkwijzen en -materialen heeft mijn speciale interesse. Daarbij werk ik graag samen met andere professionals en inhoudsdeskundigen. Ik doe dit onder andere op de terreinen van beroeps- en volwasseneneducatie, gezondheidszorg, techniek, crisisbeheersing en jeugd en preventie.

 

Ik werk vaak op het grensvlak van de onderwijskunde, organisatiekunde en pedagogiek, en op het grensvlak van de wetenschap en toepassing ervan. Graag bied ik onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen, bij vragen die spelen in het veld van opleidingen, onderwijs en een leven lang leren!