Dé Nova Learning

Team coaching

Formatief handelen

Omgaan met weerstand en conflicten

Effectieve feedback

Teamrollen en teameffectiviteit

Samenwerking en teamgeest

Groepsdynamica

Visie & Professionele Identiteit

In ons teamcoachtraject worden zowel op individueel, als op teamniveau inzichten opgedaan over het huidige functioneren en het gewenste toekomstige functioneren. Het team verdiept zich in hoe de individuele rollen qua persoonlijkheid, drijfveren en leiderschap zich verhouden tot het groepsprofiel.  Met deze kennis en inzichten zijn zij in staat de onderlinge verbondenheid en samenwerking te versterken.  

Aan de hand van relevante assessment-instrumenten en de teamsessies wordt inzicht verkregen in de kwaliteiten en uitdagingen van het team; Waar vult het team elkaar aan? Welke competenties ontbreken er nog?  

Er worden verbeteracties opgesteld, ieder teamlid voor zichzelf (POP) en voor het team als geheel (TOP). Tijdens het traject gaan de teamleden daarmee aan de slag. Door het creëren van openheid en veiligheid bieden we daarnaast een basis voor formatief handelen en het versterken van een feedback cultuur.  

Een teamcoachtraject bestaat in de regel uit een intakegesprek met de opdrachtgever, individuele diepte-interviews op basis van enkele assessment-instrumenten, een teamsessie gericht op “Inzicht in jezelf”, een teamsessie gericht op “Inzicht in de ander en het team” en twee of meerdere verdiepende teamsessies. De thema ’s voor de verdiepende sessies worden samen nader bepaald op basis van wat in het traject naar voren komt als behoefte. In de teamsessies worden praktische opdrachten ingezet (zoals interactieve discussies, peer presentaties, games en rollenspellen) op basis van relevante theorieën, die de revue passeren.  

Dit traject is zowel voor bestaande, als nieuwe teams van toegevoegde waarde en heeft tot doel om het welbevinden en gezamenlijk functioneren op de werkvloer te optimaliseren. Alles gericht op de ontwikkeling en groei naar een TOP-team! 

Praktische Informatie

Locatie

De coaching vindt plaats op ons kantoor of op een door jullie gekozen locatie. 

 Voor de intake en interviews worden individuele afspraken gemaakt.
De duur is 1-1.5 uur.

De teamsessies beslaan een dagdeel met aansluitend een gezamenlijke lunch.  In overleg kan ervoor worden gekozen om de 1e teamsessie in de middag door te gaan.

Tarieven

Het dagdeeltarief voor de teamsessies is €750,- ex. btw per trainer/coach. 

Een dagdeel bestaat uit 4 uur. Een traject bestaat uit tenminste 4 dagdelen met twee trainers/coaches.  

Daarnaast worden kosten gerekend voor de inzet van relevante vragenlijsten/tests voor de individuele diepte-interviews (fixed price €175,- ex. btw). 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Havva Jongen, Directeur Dé Nova.

Tel: +31 6-24851295

E-mail: havva@denovalearning.nl  

Wil je de teamcoaching flyer ontvangen?