Dé Nova Learning

Online Leren

“Elke uitbreiding van kennis berust op het bewust maken van het onbewuste” - Nietzsche

Een efficiënte en effectieve manier om de kennis van je medewerkers naar het gewenste niveau te krijgen en op peil te houden is middels online leerinterventies. Met bijvoorbeeld gamification en e-learning interventies kun je leerlingen of medewerkers op een speelse manier nieuwe kennis aanbieden. Hierdoor wordt de kennis sneller opgenomen en wordt leren leuk! Dé Nova maakt gebruik van verschillende zorgvuldig geselecteerde auteurstools voor e-learning, LMS-systemen, testportals en gamification apps om de gewenste online leerinterventies te kunnen inrichten en aanbieden.

Ontwikkeling e-learning modules  

E-learnings zijn bij uitstek passende leeroplossingen als het gaat om het verwerven van kennis en het toepassen hiervan op procedureel niveau. In een e-learning wordt passend bij het niveau van de lerende, nieuwe kennis aangeboden, die moet worden onthouden en begrepen. Naast het vergroten van de kennis over wat iets is, wordt ook ingegaan op de toepassingscontexten van de kennis en in welke volgorde je de kennis moet inzetten (hoe). Met onze aanpak van het bouwen van e-learning modules, sluiten we aan bij onze visie op leren. Dit maken we concreet door:

Aan te sluiten bij het niveau en de voorkennis van de lerende
Door een voorkennistoets in te zetten, ‘nice to know’ (verdiepende) onderdelen aan te bieden en/of formatieve toets-elementen in te bouwen, waarmee de lerende kan checken welke stof hij al wel- en wat nog niet beheerst. 
Een koppeling te maken tussen inhoud en praktijk
Door gebruik te maken van realistische praktijkvoorbeelden, casuïstiek, story telling en reflectieopdrachten. De lerende kan de stof hierdoor gemakkelijker interpreteren en toepassen in de praktijk.
Interactieve werkvormen in te zetten
Door de inzet van vraag-en-antwoord oefeningen, klikbare onderdelen, animaties en scenario’s. In de werkvormen zit afwisseling tussen lezen, kijken, luisteren en zelf doen, waarmee verschillende leerstijlen aan worden gesproken.
Inzicht te geven in (leer)opbrengst
Door inzicht te geven in leeruitkomsten en/of team- en organisatieresultaten middels behaalde cijfers of beoordelingen of het toevoegen van competitie- en spelelementen, waar incentives aan gekoppeld zijn.

Een greep uit e-learning modules, die we hebben ontwikkeld, zijn:

Recruitment

Zakelijk schrijven,  Skills based matchen & werken,  Feilloos Nederlands

Overheid

Psychische kwetsbaarheden,  Vreemdelingenrecht,  Handhaving, Keuren van vlees

Onderwijs

Volgend sturen (begeleiden),  Ontwikkelen van e-learning,  Blended learning

Generiek

Feilloos Nederlands (spelling & grammatica)

Ontwikkeling games

Kennisgames maken het mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis op te doen en op te frissen. Bij kennisgames ligt de focus op het aanleren, onderhouden én borgen van essentiële basiskennis, die vaak te taai en complex is om via zelfstudie (boeken) aan te leren. Leren via een game is bewezen effectief en brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo is het gebruikersgemak hoog; het spelen duurt niet lang, waardoor het tussen de dagelijkse werkzaamheden door gedaan kan worden 10 minuten per dag is al voldoende! Daarnaast is het leerrendement groot; je krijgt gelijk waardevolle feedback en ziet je leerprogressie, waarvoor je wordt gemotiveerd en beloond.

De spelelementen zijn aantrekkelijk en maken het mogelijk om just-in-time en spelenderwijs te leren. Deelnemers kunnen door de informatie chunks de informatie gemakkelijker opslaan en onthouden. Ook worden ze uitgedaagd om hun kennis actueel te houden, doordat ze gepusht worden de game weer te spelen wanneer de vergeetcurve intreedt. Als organisatie krijg je middels de learning analytics inzicht in het initiële kennisniveau van je medewerkers, de kennisstijging en het actuele kennisniveau. Een kennisgame is tevens een goed hulpmiddel om kennismanagement vorm te geven in je organisatie.

Dé Nova heeft veel ervaring met de game applicaties Knowingo+ en Drillster en biedt middels deze apps de mogelijkheid om kennisgames in te richten voor jouw organisatie. Wij gaan in gesprek over de relevante (organisatie) specifieke content, waarbij we een topic structuur gaan uitwerken voor een of meerdere games.

Een greep uit de games, die we hebben ontwikkeld, zijn:

Recruitment

Sales (NIMA A en B), cao-uitzendbranche (ABU, NBBU)

Overheid

Wet Banenafspraak

Onderwijs

Toets-ontwerp, formatief evalueren

Generiek

Onboarding voor nieuwe medewerkers

Inrichten LeerManagementSysteem (LMS)

Een LeerManagementSysteem (LMS) is een online platform, dat de deelnemer ondersteuning biedt bij het volgen van een training of opleiding en de organisatie bij het uitvoeren hiervan. Binnen een LMS kunnen zowel digitale leermiddelen, zoals e-learnings, kennisgames en virtual classroom sessies, als klassikale opleidingen worden aangeboden. Bij Dé Nova hebben we ervaring met de platformen: Moodle, aNewSpring, Pluvo en Flow Sparks.

Binnen het LMS kunnen verschillende opleidingsgroepen worden aangemaakt. Voordeel is, dat de deelnemer slechts één plek hoeft te raadplegen om het gehele leertraject te kunnen doorlopen. E-learning modules kunnen daarnaast naar behoefte en wens worden aangepast met toevoeging van de eigen huisstijl en geïntegreerd worden in het LMS. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor een kennisgame. Binnen het LMS kunnen ook discussion groups worden aangemaakt, waarin ervaringen en opdrachten tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. Op deze manier kan de kracht van samenwerkend leren door discussie en peer feedback tussen de bijeenkomsten door (online) worden benut.

Met behulp van het LMS kunnen de resultaten van deelnemers worden uitgelezen en worden toegevoegd aan andere leerresultaten in hun dossier. Ook learning analytics, zoals het aantal deelnemers en de voortgang (gestart, halverwege, voltooid) kunnen gemonitord worden.

Dé Nova kan ondersteuning bieden bij het inrichten van het eigen LMS van een organisatie. Als de organisatie geen eigen LMS heeft, is het ook mogelijk gebruik te maken van ons LMS, waarbinnen we een eigen omgeving creëren in de look & feel van jouw organisatie

Investering

Voor ontwikkelwerk is het gemiddeld gehanteerde uurtarief € 115,- p/u excl. btw.

Heb je een specifiek blended of online opleidings- of leervraagstuk, waarover je door wilt praten? Laat het ons weten en we onderzoeken samen de mogelijkheden!

e-learning