Dé Nova Learning

Over Dé Nova

Onze visie

Onze visie is om mensen en organisaties in hun kracht en in beweging te zetten, waardoor ze een ontwikkeling en groei doormaken, die verder reikt dan dat ze voor mogelijk hielden!

Bij Dé Nova laten we mensen en organisaties ervaren, dat je de moeite waard bent, talenten hebt en dat je je altijd kunt blijven ontwikkelen. Hoe oud je ook bent, welke achtergrond je ook hebt, welke tegenslagen je ook hebt meegemaakt of voor welke uitdaging je ook staat. Het is nooit te laat en nooit vroeg genoeg, om te starten met leren vanuit nieuwsgierigheid!

Wij denken in mogelijkheden en deinzen niet terug voor uitdagingen. We stimuleren om te doen waar mensen en organisaties goed in zijn, te laten ontdekken wat hen drijft en bij hen past door nieuwe inzichten en inspiratie te bieden. Bij Dé Nova zetten we ons ervoor in, dat mensen en teams zich veerkrachtig voelen en zingeving en plezier in hun werk ervaren.

Onze visie is gevoed door jarenlange ervaring in het beoordelen & ontwikkelen van mensen en organisaties, waarbij vele grondleggers en theorieën op ons vakgebied ons weer hebben geïnspireerd. De belangrijkste, die wij ‘praktiseren’ zijn 

Gericht op het uitdagen van de zone van de naaste ontwikkeling bij mensen  en organisaties, waarin ervaringen en begeleiding wordt geboden waarmee de lerende geleidelijk de zelfstandigheid ontwikkelt deze taken zelf op te pakken. Voorbeeldgedrag en daarbij de kunst laten afkijken naast situationeel leidinggeven, komen hierin duidelijk naar voren.

Gericht op de overtuiging dat competenties ontwikkelbaar zijn en dat ieder daar zijn eigen tempo bij heeft, maar met de juiste begeleiding en overtuigen zijn competenties kan vergroten. De vastberadenheid (grit) hierbij om de benodigde inspanning te leveren en het geloof in de eigen invloed (eigenaarschap), zijn hierbij van cruciaal belang.

Gericht op het tegemoet komen van de psychologische basisbehoeften: autonomie (Ik ervaar vrijheid en keuzemogelijkheden in hoe ik mijn werk doe), competentie (Ik kan mijn werk / taak succesvol uitvoeren) en relatie (Ik heb een goede band met anderen), om te motiveren tot leren en ontwikkelen.

Onze missie

Het creëren van veilige en innovatieve leeromgevingen en leerroutes door een integrale benadering van de ontwikkeling van mens & organisaties, waarbij we met de juiste mix van assessment-, leer-, en coachinterventies impact realiseren.

Onze integrale benadering geven we vorm door verschillende ontwikkelingsniveaus bij mensen en organisaties aan te spreken. Naast het cognitieve niveau, hebben we ook aandacht voor het emotionele, fysieke, gedrags- en zingevingsniveau. Met onze assessment instrumenten en leer/werkvormen spelen we hierop in. Wij verbinden daarom onze kennis & ervaring vanuit zowel de discipline Onderwijskunde, als Arbeids- en Organisatiepsychologie. Het ijsbergmodel van Mc Clelland is hierbij voor ons een belangrijk uitgangspunt. We kijken naar de achterliggende oorzaken (onderste lagen) van iemands gedrag en wat en hoe we daarin invloed kunnen uitoefen om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Voor ons is dit altijd het uitgangspunt of dat nu om de persoon gaat, een team, of een organisatie.

Veiligheid en vertrouwen creëren om ons een inkijk te geven in die ‘onderste lagen’, dat is waar we het verschil maken! Met daarbij de diversiteit aan passende interventies, waarmee we dit op een plezierige en verrijkende manier vanuit verbinding kunnen doen.

Onze kernwaarden

Onze werkwijze kenmerkt zich door onze kernwaarden:

Aandachtig

Wij vinden het belangrijk om interesse te tonen, te luisteren en respectvol aandacht te hebben voor elkaar. Zo creëren we veiligheid en vertrouwen in onze dienstverlening en samenwerking. Bij Dé Nova bieden we een persoonlijke benadering, we leven ons in en denken met je mee. We zijn oprecht geïnteresseerd in jouw verhaal en hebben oog voor jouw behoefte. Door ons laagdrempelig en flexibel op te stellen zijn we benaderbaar, bereikbaar en betrokken; we doen het SAMEN!  

Inspirerend

We moedigen mensen aan om iets nieuws te proberen en tot nieuwe inzichten en ideeën te komen door zich te laten inspireren door hun innerlijke wijsheid en verhalen uit hun omgeving. Ons doel is om impact te realiseren in de praktijk. We gaan met medewerkers en organisaties in gesprek over de ambities en doelen en wat impact voor hen betekent. Het maakt ons trots als we mensen kunnen inspireren tot leerinterventies, waarvan de lessons learned je nog lang nablijven. Wij hanteren een holistische kijk op leren & ontwikkelen.

Deskundig

We staan voor de kwaliteit van onze mensen & dienstverlening en streven naar maximale prestaties. We willen uitblinken in wat we doen en waar we voor staan. Daarbij vinden we niet alleen het op te leveren product belangrijk, maar juist ook het proces. De kwaliteit en deskundigheid wordt gewaarborgd door planmatig en gestructureerd te werken en wetenschappelijke inzichten te gebruiken uit de integratie van onze specialismen: Onderwijskunde & Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Bevlogen

We stellen ons gedreven op, werken voortvarend en staan bevlogen en gepassioneerd in ons (werkende) leven. Dit stralen we uit met ons enthousiasme en de aanpak in ons werk. We zijn nieuwsgierig naar ervaringen en inzichten van anderen en leergierig om onszelf te blijven ontwikkelen. We zijn niet bang ons in het diepe te gooien en gaan juist graag nieuwe uitdagingen aan. Denken in mogelijkheden is ons op het lijf geschreven.

Ons Dreamteam

Bij Dé Nova werken wij met een zeer enthousiast en deskundig team van Assessment & Learning Consultants. Wij hebben allen een wetenschappelijke achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie en / of onderwijswetenschappen, al dan niet gecombineerd met een lerarenopleiding of trainersbevoegdheid.

Onze mensen zijn nieuwsgierig, leergierig, veerkrachtig en werken met liefde en aandacht aan hun vak. Zo hebben we de juiste kennis en vaardigheden in huis om assessment, learning & coaching vraagstukken deskundig aan te vliegen. We zijn erop uit om je uit te dagen en te stimuleren een growth mindset aan te nemen. Zodat we medewerkers en organisaties net een stapje verder kunnen brengen dan zij zelf voor mogelijk hadden gehouden.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar onze diensten? Neem dan contact op met één van onze professionals!

Management Team

Onze Professionals

Lara van Strien

Assessment &
Learning Consultant

Miranda Ranselaar

A&O psycholoog,
trainer / coach en assessor

Astrid Koster

Adviseur kwaliteitszorg,
secretaris, ontwikkelaar

Anne-Lise Kamphuis

Adviseur kwaliteitszorg,
secretaris, ontwikkelaar

Jim van Hulst

Learning & development manager, procesbegeleider / coach

Jolanda van Brunschot

Trainer / coach,
onderwijskundig projectleider

Mirjam Wisselaar

Loopbaanadviseur en -coach

Anja Zonneveld

Onderwijskundig adviseur

Lusin Garibyan

Sociaal & Organisatie psycholoog

Esther Schalkers

Arbeids- & organisatie
psycholoog, trainer / coach

Michelle Brand

Onderwijskundig adviseur,
L&D consultant

Paul Vijfvinkel

Onderwijskundig adviseur
(MBO toetsing & examinering)

Mariette Huisjes

Adviseur communicatie en kwaliteitszorg

Michelle Siemons

(Sociaal) psycholoog, coach & specialist in gedragsverandering

Annemijn Storm

Onderwijskundig
ontwikkelaar / adviseur

Annemieke van der Poel

Assessment – en
trainingsacteur

Colette van den Adel

Onderwijskundig adviseur, programmamanager, leerstof ontwikkelaar

Iris van Heesch

Trainer, Coach,
Learning Consultant

Josephine Knol

Onderwijskundig
ontwikkelaar / adviseur

Frea van Dooremaal

Onderwijskundig adviseur & ontwikkelaar

Wil jij onderdeel uitmaken van dit dreamteam?