Dé Nova Learning

Loopbaan Assessment

“Geef je medewerker inzicht in welke loopbaanrichting en –stap het beste past!”

Het loopbaanassessment van Dé Nova bestaat uit een persoonsoriëntatie en marktoriëntatie. In de persoonsoriëntatie wordt in kaart gebracht waar de kwaliteiten, drijfveren en ambities liggen van de medewerker, passend bij zijn werk- en denkniveau. Wat inspireert/motiveert hem in zijn werk? Hoe ziet hij zichzelf en hoe zien anderen hem? Welke ontwikkelpunten en valkuilen heeft hij?

In de marktoriëntatie achterhalen we wat voor soort baan bij de medewerker past afgestemd op de persoons oriëntatie. Er wordt bepaald welke functiegebieden, functies en werkomgevingen (functie-fit en organisatie-fit) het beste aansluiten en waar deze te vinden zijn. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelbaarheid van de medewerker ten aanzien van de passende loopbaanrichtingen en -stappen en worden ontwikkeltips meegegeven. Gebaseerd op de persoons- en marktoriëntatie wordt een persoonlijk loopbaanadvies uitgewerkt om de medewerker te ondersteunen een gefundeerde keuze te maken ten aanzien van zijn loopbaan.

Wanneer een loopbaanassessment?

Het is zinvol om een loopbaan-assessment in te zetten voor een medewerker, als er sprake is van een van de volgende situaties:

  • De medewerker loopt helemaal vast in zijn functie en binnen
    de eigen organisatie zijn er weinig andere mogelijkheden.
  • Een reorganisatie binnen het bedrijf, waardoor de functie van de medewerker te vervallen komt.
  • De medewerker wilt onderzoeken wat hij nog meer kan en wat hij wilt, zodat hij meer werkplezier ervaart.

Waar bestaat het loopbaanassessment uit?

Een loopbaanassessment bij Dé Nova bestaat uit de volgende onderdelen: 

Persoonlijkheidsonderzoek
“Big Five”

Gericht op de vijf persoonlijkheidstrekken  ‘stabiliteit’, ‘extraversie’, ‘altruïsme’, ‘openzinnigheid’ en ’consciëntieusheid’.

Cognitieve capaciteiten testen

Gericht op het probleemoplossend vermogen en leervermogen in nieuwe situaties. 

Drijfveren vragenlijst

Gericht op de energiebronnen ‘profileren’, ‘beheren’, ‘behouden’ en ‘verbinden’.   

Beroepsinteresse vragenlijst, arbeidsmarkt quotiënt en arbeidsmarktverkenner

De medewerker krijgt zicht op waar zijn interesses liggen qua functies en sectoren en op zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Zelf-reflectie opdracht

De medewerker gaat in op zijn ‘Verhaal’, waarin hij de rode draad onderzoekt in zijn loopbaan onder begeleiding van de loopbaanadviseur / psycholoog. Hierin komen o.a. markeermomenten, helden, mijlpalen, bucketlist, doelen en ambities naar voren.

Coaching als vervolg op loopbaanassessment

Het is uitermate zinvol om het loopbaanassessment uit te breiden met een loopbaancoachtraject. Tijdens dit loopbaancoachtraject wordt de medewerker begeleid en ondersteund bij het zetten van stappen in het verdere onderzoek- en keuzeproces. Bij de uitkomsten van het loopbaan-assessment wordt samen met de loopbaancoach een plan van aanpak uitgewerkt. Naast de persoons- en marktoriëntatie wordt praktisch aan de slag gegaan met de marktbenadering. Hierbij worden de competenties ‘profileren’, netwerken’ en ‘onderhandelen’ versterkt, die de medewerker nodig heeft tijdens het sollicitatieproces naar zijn -of haar- nieuwe baan.

Praktische Informatie

Aanmelding

Wil je een loopbaanassessment
aanvragen bij Dé Nova? 
  

Mail ons via: assessments@denovalearning.nl 

We nemen contact op voor een intake waarbij we ingaan op de loopbaanvraag voor de medewerker.

Tarieven

Het tarief voor een loopbaanassessment
is €1.850,-. Kortere varianten van dit programma zijn mogelijk vanaf €1150,-. 

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Het tarief is afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften bij de loopbaanvraag. Hierop wordt het definitieve programma afgestemd  

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Havva Jongen, Directeur Dé Nova.

Tel: +31 6-24851295

E-mail: havva@denovalearning.nl   

Zij kan je inhoudelijk en praktisch voorlichten over het loopbaan-assessment en de combinatie met loopbaancoaching.  

Goed voorbereid aan je assessment beginnen?