Dé Nova Learning

Assessment

“Assessments als springplank voor leren”

Dé Nova beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van selectie-, ontwikkel- en loopbaanassessments voor allerlei functies en opleidingen. Onze ervaring is, dat assessments veel te cognitief worden ingestoken met weinig oog voor de praktijkcontext en de persoon als geheel (lichaam & geest). Daarom hebben onze assessments een holistisch karakter. Ze bestaan uit een combinatie van ‘wat werkt’ vanuit de psychodiagnostiek en ‘wat nodig is’; aandacht voor persoonlijke verdieping en een nauwe aansluiting bij de werkpraktijk.  

Met onze integrale visie op assessment & learning zijn onze assessments een springplank voor leren!  

Bij Dé Nova is een assessment meer dan alleen een conclusie- en adviesrapport over de geschiktheid, ontwikkelbaarheid of passende loopbaanrichtingen van een medewerker. Zo bieden onze assessments enerzijds praktische handvatten voor het inwerken van nieuwe medewerkers en hun verdere professionele ontwikkeling, en anderzijds richting voor de beoordelingscyclus en het opleidingsplan binnen de organisatie. Door de focus te leggen op duurzame inzetbaarheid bij onze assessments, bereiken we werkplezier bij de medewerker wat resulteert in goede werkprestaties.  

Dé Nova biedt de volgende assessments aan:

1

Ability assessment

Met het ability assessment van Dé Nova brengen we het werk- en denkniveau van een persoon in beeld. Uniek is, dat we binnen ons ability assessment ook de taalvaardigheid van deze persoon meten en dat zijn grit factor (vastberadenheid) meegenomen kan worden; belangrijke aspecten in ons dagelijkse werk. Aan de hand van ons ability assessment bepaal je snel en valide of iemand over het juiste niveau beschikt om een nieuwe opleiding of functie tot een succes te maken.  

2

E-assessment

Overweeg je assessments in te zetten, zonder dat je gelijk een heel uitgebreid programma wilt? Wil je snel zicht op de voordelen van wat een assessment bieden kan? Dan is het e-assessment bij uitstek geschikt!
Daarnaast word je door ons getraind in de interpretatie van de uitkomsten. Hierdoor kan management of HR het e-assessment goed gebruiken als basis voor bijv. een tweede sollicitatiegesprek.

3

Selectie assessment

Met het selectieassessment van Dé Nova brengen we de talenten en ontwikkelpunten van een persoon in beeld, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de organisatie- en functie-fit van de persoon. Het kan immers voorkomen dat iemand de functie wel aankan, maar niet tot zijn recht komt binnen het team of de organisatiecultuur. Aan de hand van ons selectie-assessment kies je niet alleen de meest geschikte kandidaat voor de functie, maar ook voor het team en de organisatie.  

4

Ontwikkel assessment

Met het ontwikkelassessment van Dé Nova krijg je inzicht in de capaciteiten, talenten en drijfveren van jouw medewerker, maar ook in zijn ontwikkel- en groeimogelijkheden. Er wordt ingegaan op de ontwikkelbaarheid van de medewerker en een praktisch ontwikkeladvies meegegeven. Aan de hand van ons ontwikkelassessment weet je wanneer de medewerker eraan toe is om een volgende stap te zetten en krijg je zicht op wat hiervoor nodig is aan begeleiding en ontwikkeling 

5

Loopbaan assessment

Met het loopbaanassessment van Dé Nova brengen we de kwaliteiten, drijfveren en ambities van een medewerker in beeld, passend bij zijn werk- en denkniveau. Naast de persoonsoriëntatie gaan we in op de marktoriëntatie, om te achterhalen welke banen, sectoren en organisaties het meest passend zijn. Aan de hand van ons assessment krijgt de medewerker een helder loopbaanadvies, waarmee hij zelfstandig (of onder verdere begeleiding) een nieuwe stap kan zetten op de arbeidsmarkt.   

6

Duo- en teamassessment

Hier kan een tekstje.

Benieuwd welk assessment het beste past?

Goed voorbereid aan je assessment beginnen?

Functie- en sectorspecifieke assessments

Specifiek binnen de sectoren Recruitment, Onderwijs en Overheid/Zorg hebben we veel ervaring opgebouwd. Voor relevante functies binnen deze sectoren beschikken we over aansluitende functie- en competentie profielen, kennis van de specifieke context- en omgevingsfactoren en realistische casuïstiek / rollenspelen. Specifieke assessment programma’s zijn er voor:

  • Recruitment Recruiters, sales accountmanagers en vestigingsmanagers
  • Onderwijs Docenten, intern begeleiders, HR adviseur, onderbouw- en bovenbouw
    coördinatoren, schooldirecteuren, teamleiders,
    bestuurders
  • Overheid/zorg Staffuncties HR, L&D of management/bestuur