Dé Nova Learning

Kwaliteitszorg onderwijs

“Succes is waar voorbereiding en kansen elkaar ontmoeten”

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Dé Nova biedt deskundige onderwijskundige begeleiding en advisering in kwaliteitszorg van onderwijs. Of het nu gaat om een bekostigde of niet-bekostigde opleiding, Dé Nova kan putten uit haar ruime ervaring met verschillende beoordelingskaders met het oog op certificering en accreditatie.  

Ondersteuningsbehoefte

Bij Dé Nova begrijpen we dat het belang van het primaire proces altijd voorgaat en daarom extra handjes in de voorbereiding op een audit vaak wenselijk is. Onze focus ligt op ontzorgen! Wij kunnen de volgende taken in het accreditatie- of certificeringstraject uit handen nemen:  

 • Schrijven van een kritische reflectie of zelfevaluatie rapport  
 • Schrijven van een blauwdruk van de opleiding of onderwijs  
 • Aanvraag doen van een macrodoelmatigheidstoets, instellingstoets, 
  toets nieuwe opleiding of beoordeling bestaande opleiding  
 • Benodigde bijlagen voor het dossier checken of opstellen en indien nodig
  daarvoor benodigd onderzoek uitvoeren (bijv. alumni onderzoek, studenten enquete)
 • Projectaansturing tijdens de voorbereiding op een audit of visitatie
 • Proefvisitaties voorbereiden en begeleiden 
 • Optreden als secretaris van een panel 

Aanpak

Wij werken graag volgens een iteratief proces met behulp van de loops van de PDCA-cyclus. 

We delen het schrijf- en voorbereidingsproces in meerdere fasen op tijdens de PDCA-loops. Zo kunnen steeds verschillende documenten en onderdelen van de aanvraag of zelfevaluatie worden bijgesteld na feedbackrondes. Voordeel van de iteratieve werkwijze is dat we al in een vroeg stadium draagvlak kunnen creëren bij de betrokkenen.  

Praktische Informatie

Beoordelingskaders

We hebben ervaring met de kaders van:
De Inspectie van het Onderwijs | NVAO | CPION 

En verschillende beroeps- en brancheverenigingen zoals:
Noloc | Nobstra | Nobco | NRTO | CEDEO | 
Sam | NVvA | NMv | Stirr | RNVC

Tarieven

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte,
wordt een maatwerk offerte opgesteld. 
 

Het gehanteerde uurtarief bedraagt 115,- excl. btw per uur.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Havva Jongen.