Dé Nova Learning

Trainingsaanbod Dé Nova

“Een leven lang leren met Dé Nova”

Als leerspecialist ontwikkelt Dé Nova ook haar eigen trainingen en workshops, gericht op thema’s binnen onze eigen expertise gebieden ‘Learning & Development (L&D), Psychologie en Human Resources (HR)’.

Het trainingsaanbod van Dé Nova

Met deze training krijg je goed grip op wat het concept ‘Duurzame inzetbaarheid’ inhoudt en hoe het ervoor staat met de DIX (Duurzame Inzetbaarheidsindex) van je medewerkers. Het geeft henzelf en de organisatie inzicht waar interventies nodig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, motivatie & betrokkenheid, vakkennis & vaardigheden en werk/ privé balans. Dé Nova sluit hiervoor aan bij het gedachtegoed van TNO. Je maakt kennis met verschillende tools en bent in staat om duurzame inzetbaarheid beter op de kaart te zetten binnen je organisatie. Niet als eenmalige interventie, maar als cultuur. We stimuleren actief leren en ervaringsleren. Zelf de materie doorleven, zodat je weet hoe dit werkt bij anderen is daarbij ons leidend principe.

‘Werken om te leven en niet leven om te werken’, is een veel gehoorde uitspraak. Toch merken veel mensen, dat dit hen niet lukt zoals ze zouden willen. Hun werkgeluk staat onder druk. In deze workshop gaan we het streven naar werkgeluk, ombuigen naar het in praktijk brengen ervan. Wat daarvoor nodig is, is eerst inzicht krijgen in hoeverre je toekomt aan je psychologische basisbehoeften om gelukkig te zijn op het werk: je competent voelen, autonoom kunnen handelen en erbij horen. Vervolgens gaan we praktisch aan de slag om deze basisbehoeften te versterken. Werkgeluk is ‘competentie, autonomie en relatie’ plus een goede werk/privé balans! Dé Nova baseert deze workshop op de theorie van Luc Stevens.

In deze workshop onderzoek je wat jouw ‘Professionele Identiteit’ is: ‘Wie ben jij als professional en waar sta je voor?’ Je gaat interactief aan de slag met verschillende aspecten van het ZELF in relatie tot je Professionele Identiteit: de ‘Ik- en Wij-kant’ en ‘het Persoonlijke en Professionele Domein’. Hierdoor krijg je ook inzicht in welke factoren van invloed zijn op hoe jouw professionele identiteit zich heeft gevormd. Deze inzichten delen binnen je team, kan eraan bijdragen dat je je eigen professionele identiteit beter kunt ontwikkelen in de richting van de gemeenschappelijke professionele identiteit. Zo kan jouw team sterker worden in het uniform professioneel handelen. Dé Nova gaat in deze workshop aan de slag met het gedachtegoed van Manon Ruijters over dit thema.

Het doel van deze workshop(reeks) over formatief evalueren is het bieden van ondersteuning bij het implementeren van formatief evalueren in je team of organisatie. Formatief evalueren is erop gericht om een ontwikkelgerichte houding bij leerlingen of medewerkers te stimuleren. We staan stil bij de stappen uit de cyclus van formatief evalueren. De belangrijkste eerste stap daarbij is; het verhelderen van verwachtingen. Doordat docenten of leidinggevenden beter hun verwachtingen verhelderen in termen van leerdoelen of prestaties en gerichter reacties daarover ontlokken kunnen er betere beslissingen worden genomen over wat nodig is in het kader van de ontwikkeling van de leerling of medewerker. Je krijgt bij elke stap uit de cyclus concrete handvatten en tools en gaat oefenen in de praktijk. Met de implementatie van ‘formatief evalueren’ creëer je een feedback cultuur.

In dit programma kun je aan de slag met spelling, zinsstructuur, algemeen taalgebruik en schrijfvaardigheid. Met de e-learning Feilloos Nederlands staat de combinatie van zelfstandig leren en persoonlijke begeleiding centraal. De begeleiders van Dé Nova kijken op afstand mee naar jouw ontwikkeling en beoordelen tussentijds je opdrachten, zoals het schrijven van een zakelijke brief.

Zoals ‘effectief beïnvloeden’ en ‘situationeel leidinggeven’. Wil je meer weten? Vraag naar de brochures!

Naast bovenstaand aanbod is het ook mogelijk om thema’s uit de coaching (Empowerment, Vitaliteit, Loopbaan en/of Team) in te zetten als training of workshop in groepsverband. Op basis van een persoonlijke intake wordt maatwerk aangebracht en gekeken wat passend is voor het niveau en de samenstelling van de groep.

Investering en praktische informatie

De minimale groepsgrootte voor onze trainingen / workshops is 6 (tot een maximum van 12) deelnemers. Onze trainingen / workshops worden in de regel met twee trainers uitgevoerd. 

Voor de prijs per deelnemer per specifieke training / workshop sturen we graag de betreffende flyer toe!

Al ons trainingsaanbod kunnen we ook in-company uitvoeren. Het dagdeeltarief hiervoor bedraagt €750,- ex. btw per trainer. In de betreffende flyer is te lezen hoeveel dagdelen de workshop / training uit bestaat. Prijzen zijn inclusief studiemateriaal en op onze locatie inclusief koffie / thee en evt. lunch.

Online Leren Academie

Ook via ons eigen LeerManagement Systeem (LMS) bieden wij diverse blended en online leertrajecten aan. Bijvoorbeeld verschillende modules van de leergang ‘Online Leren Specialist’ die zowel los, als achtereenvolgens te volgen zijn.

In de leergang ‘Online Leren Specialist’ leer je hoe je een pakkende e-learning kunt maken die écht bijdraagt aan de leerbehoefte in jouw organisatie. Je gaat stapsgewijs aan de slag met het voorbereiden, ontwerpen en ontwikkelen van jouw eigen online leerinterventie. Via de community-omgeving blijf je als deelnemers van elkaar op de hoogte, kun je vragen aan elkaar stellen en feedback geven & krijgen. Een leergang voor elke professional die zelfstandig een online leerinterventie op wil zetten!

Vind hier onze online leeromgeving