Dé Nova Learning

Opdrachten

VERLOPEN

Assessmentpsycholoog Belastingdienst

Over de organisatie

Belastingdienst

Over deze opdracht

Werkzaamheden Assessmentpsycholoog
1.   Uitvoeren van assessments (loopbaan-, selectie-, ontwikkel- en potentieel assessments).
2.  Uitvoeren van intakegesprekken met interne klanten

En, indien wordt voldaan aan het profiel t.b.v. Stabiliteitsonderzoeken vuurwapendrager, eveneens:
3.  Uitvoeren van Stabiliteitsonderzoeken Vuurwapendragers (vaststellen of er bezien vanuit de stressbestendigheid en emotionele stabiliteit al dan niet contra-indicatie zijn voor het dragen van een vuurwapen).

24-40 uur in de week

Functie eisen

Opleiding
 • Voltooide universitaire opleiding Psychologie (master) met als specialisatie Arbeids- en Organisatie Psychologie of Psychologie van Arbeid, Gezondheid en Organisatie (PAGO) of Klinische Psychologie.
 • Lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen.
 • Pré: een basisaantekening psychodiagnostiek NIP/BAPD.
Werkervaring assessmentpsycholoog
 • Ten minste drie jaar ervaring met het uitvoeren van assessments, waarbij de laatste uitvoering in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
 • Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van selectie-, loopbaan-, potentieel- en ontwikkelassessments.
 • Ervaring met het uitvoeren van de assessorrol bij rollenspellen in het kader van een assessment.
 • Pré: ervaring met het uitvoeren van assessments bij de Belastingdienst.
 • Ruime ervaring met verschillende soorten vraagstellingen en alle functieniveaus
 • Ruime ervaring met het aanpassen van schrijf-/rapportagestijl aan hetgeen door verschillende opdrachtgevers (assessmentbureaus) aan stijl wordt gevraagd.
Werkervaring psycholoog t.b.v. stabiliteitsonderzoek vuurwapendrager
 • Ten minste twee jaar aaneengesloten ervaring met het maandelijks zelfstandig uitvoeren van stabiliteitsonderzoeken vuurwapendrager bij de Politie, Belastingdienst, Defensie, dan wel stabiliteitsonderzoeken (veiligheidsonderzoeken) machinist NS of stabiliteitsonderzoeken voor andere hoog risicovolle beroepen. Niet langer dan een jaar geleden is dit type onderzoek voor het laatst uitgevoerd.
 • Ter aanvulling op voorgaande bullet: psychologen die langer dan een jaar geleden stabiliteitsonderzoeken hebben uitgevoerd, maar niet langer dan twee jaar geleden, worden individueel beoordeeld. Meegewogen wordt dan het aantal jaren uitvoeringservaring en aantal onderzoeken dat is uitgevoerd. Eventueel kan dan besloten worden tot inzet, maar alleen na een inwerktraject en initiële uitvoering onder supervisie.
 • Ervaring met het uitvoeren van de assessorrol bij rollenspellen in het kader van een assessment.
De assessmentpsycholoog beschikt over:
 • Klantgerichtheid; de psycholoog staat klanten (psychologen Team Assessments, planners en ondersteuners Belastingdienst, kandidaten en interne opdrachtgevers) vriendelijk te woord, geeft uitleg waar nodig en denkt mee om tot oplossingen te komen. Verdiept zich in de organisatie en de belangen van de klant.
 • Flexibiliteit; stelt zich flexibel op bij de inplanning, bij onverwachte wijzigingen, weerstand e.d.. Staat open voor feedback op het uitgevoerde werk.
 • Accuratesse en kwaliteitsgerichtheid; werkt nauwkeurig, correct en houdt zich aan kaders en instructies van de Belastingdienst.
 • Analytisch vermogen en een goed ontwikkelde oordeelsvorming; vertaalt testresultaten en observaties naar een gefundeerd, helder en concreet advies.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; de psycholoog beschikt over uitstekende rapportagevaardigheden.
 • Overtuigingskracht en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; de psycholoog is communicatief sterk, beschikt over uitstekende interviewvaardigheden en kan op een constructieve wijze overtuigend resultaten terugkoppelen aan deelnemers.
De assessmentpsycholoog beschikt over:
 • CV
 • Kopie basisaantekening psychodiagnostiek dan wel certificaten nascholing
 • Kopie diploma Psychologie
 • Bewijs lidmaatschap NIP

Helaas kan je niet meer reageren op deze opdracht. ​