Dé Nova Learning

Opdrachten

VERLOPEN

Onderwijskundige voor de Nationale Politie

Opdrachtgever: Nationale Politie

Opdracht omschrijving

De Opdracht betreft de inhuur van twee onderwijskundigen binnen de sector Hoger Politieonderwijs die naast het meebouwen aan de inrichting van de onderwijskundige ondersteuning, ook vorm en inhoud geven aan de kwaliteitszorg binnen de sector.

Vanuit de Onderwijsondersteuning zoals deze wordt ingericht op sectorniveau, ondersteunen de onderwijskundigen de sectorleiding, maar ook de teamchefs. De onderwijskundigen initieren, monitoren, signaleren en volharden in alle fasen van de PDCA-cyclus door onder andere de sectorleiding en teamchefs, gevraagd en ongevraagd, te adviseren op hoofdlijnen en soms in detail over:

 • Het gehele traject van vaststelling en actualisatie van kwalificatiedossiers;
 • Uitwerking hiervan in onderwijs en examinering, ook wat betreft digitale leermiddelen en toetsing;
 • Begeleiding  en professionalisering van docenten;
 • ondersteuning bij de implementatie van (geactualiseerd) onderwijs en examens;
 • kwaliteitszorg tijdens de uitvoering waarmee voldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen aan het politieonderwijs.

Doelstelling
De onderwijskundige adviseert en ontwikkelt beleid specifiek voor de sector HPO. Daarnaast implementeert hij/zij het beleid van de Politieacademie waar dit relevant is voor de sector. Bij deze taken wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse opleidingen binnen de sector en ook aan de verschillen tussen de sectoren van de Politieacademie.

Verantwoordelijkheden
De onderwijskundige is verantwoordelijk voor het actief bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering in de sector HPO, betreffende zowel beleidsvorming als de praktische uitvoering.

Contacten
Voornamelijk Intern gericht.

Functie eisen en wensen

Opleiding
Eis:
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau.

Wens:
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau in de richting Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen.

Professionele kennis en werkervaring
Eis:
De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Hoger Onderwijs in een onderwijskundige rol.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het samenbrengen van verschillende belangen van stakeholders;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in docentenbegeleiding en het begeleiden en initiëren van didactische verbeterprocessen;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsprofielen, opleidingsprogramma’s en onderwijsmiddelen;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen / vernieuwingen binnen het Hoger Onderwijs ook op digitaal gebied.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met een accreditatieproces voor opleidingsprogramma’s;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met trajecten waarbij de kandidaat regelmatig moet schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in projecten en samenwerkingsverbanden waarbij strakke tijdslijnen gehanteerd worden.

Competenties

 • Creativiteit
 • Flexibel gedrag
 • Organisatievermogen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Systeemdenken
 • Samenwerken 
 • Vakmanschap
 • Resultaatgericht
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Helaas kan je niet meer reageren op deze opdracht.