Nieuws

Op weg naar een gezonde leercultuur!

In deze blog wordt besproken hoe er op het gebied van leercultuur binnen organisaties nog stappen gemaakt kunnen worden. Er zullen opvallendheden worden aangekaart en verbeteringen worden voorgesteld.

Waan van de dag 

Het blijkt dat leren en ontwikkelen in veel bedrijven niet de prioriteit is en vaak verloren gaat in de ‘waan van de dag’. Volgens HR- professionals, leidinggevenden en medewerkers krijgen andere activiteiten prioriteit; een belangrijk obstakel in het leerproces. Daarnaast blijkt een groot deel van de medewerkers onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod binnen de organisatie, in tegenstelling tot HR- professionals en leidinggevenden. Een communicatiekloof dus. Hoe kun je dit oplossen?  

Communicatiekloof

Recent onderzoek van StudyTube (2022) laat zien dat veel bedrijven investeren in allerlei leeromgevingen voor hun medewerkers, maar deze blijken onvoldoende benut. Er is sprake van een zogeheten communicatiekloof: de mogelijkheden die er zijn voor leren en ontwikkelen bereiken wel het management- niveau maar bereiken daarna niet, of onvoldoende, de andere lagen van het bedrijf. Zonde, want enerzijds wordt er veel geïnvesteerd en anderzijds lopen werknemers de kans op verdere ontwikkeling mis. Hoe komt dit? 

Leercultuur 

Een oplossing voor dit probleem wordt gevonden in een leercultuur met een verbeterde communicatie tussen de verschillende lagen van het bedrijf. Maar hoe doe je dit?  
Het begint hierbij met de kracht van herhaling; als leidinggevenden of HR- professionals keer op keer laten weten aan medewerkers waar en wanneer ze aan hun ontwikkeling kunnen werken, wordt de kans groter dat zij dit zullen gaan verkennen en benutten. Ook het opnemen van leren en ontwikkelen in beoordelingsgesprekken is een effectieve manier om een leercultuur tot stand te brengen. Leidinggevenden kunnen dan samen met hun medewerkers een ontwikkelplan opstellen, waar ook op teruggegrepen wordt in het volgende gesprek; een leercyclus. Tot slot is het actief betrekken van medewerkers in het leeraanbod een belangrijk aandachtspunt. Het actief betrekken leidt ertoe dat medewerkers een grotere intrinsieke motivatie krijgen om ook daadwerkelijk van het leeraanbod gebruik te maken.  

Ben je benieuwd hoe wij Learning & Development binnen Dé Nova bewerkstelligen en uitdragen naar onze medewerkers? Neem gerust eens contact met ons op voor een verkennend gesprek!  

Bronnen

StudyTube, Learning & Development Monitor, 2022 

Meer nieuws

Adresgegevens
Van Deventerlaan 31
3528 AG Utrecht

KvK-nummer
58079017

Contactinformatie
+31 6 24 85 12 95
info@denovalearning.nl

BTW-nummer
NL001825843B62

2023 © Dé Nova Assessment & Learning
Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Klachtenprocedure | Powered by KrossIT