Dé Nova Learning

Nieuws

Veerkracht in het Onderwijs van Stichting EduCare

Stichting EduCare, een stichting voor speciaal onderwijs, zet vanuit goed werkgeverschap de veerkracht van zijn medewerkers op de kaart! Bij EduCare herkennen ze op de verschillende scholen de uitdagingen van medewerkers met werkdruk in combinatie met een gezonde werk-privé balans. Om veerkracht en duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft EduCare in samenwerking met Dé Nova een pilot ‘Veerkrachtig zijn en blijven’ ontwikkeld. De pilot is gestart met SBO De Springplank. Afgelopen schooljaar hebben in totaal 16 medewerkers gebruik gemaakt van het aanbod. De ervaringen en reacties zijn positief.

Met het aanbod ‘Veerkrachtig zijn en blijven’ willen wij mensen in beweging krijgen om hun eigen veerkracht in relatie tot hun duurzame inzetbaarheid onder de loep te nemen en daarin gericht tot actie over te gaan. Het aanbod bestaat uit een vragenlijst, begeleidingsgesprek, Plan van Aanpak en terugkoppelgesprek.

𝐕𝐫𝐚𝐠𝐞𝐧𝐥𝐢𝐣𝐬𝐭: 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤-𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭

De kwaliteit van leven en werken van verschillende leefgebieden van de medewerker komen in de vragenlijst aan bod. De vragenlijst is gebaseerd op gefundeerde theoretische kaders, als het DIX model van TNO en het model van Positieve Gezondheid van het Institute for Positive Health (iPH). In de afbeelding hieronder zijn een aantal thema’s en voorbeeldstellingen uit de vragenlijst te zien.

𝐁𝐞𝐠𝐞𝐥𝐞𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬𝐠𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐤 𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐀𝐚𝐧𝐩𝐚𝐤

Op basis van de ingevulde vragenlijst krijgt de medewerker een persoonlijk begeleidingsgesprek met één van onze coaches. De coach is een deskundige op het vlak van stress, burn-out en vitaliteitsmanagement en kent de context van het primair en speciaal onderwijs. Hierdoor voelt de medewerker zich snel begrepen en gehoord. In het begeleidingsgesprek worden de mogelijkheden en knelpunten van de medewerker verder verdiept. De coach en medewerker stellen samen een Plan van Aanpak op. Hierin staan de belangrijkste inzichten en worden handvatten en perspectief geboden. Handvatten in het Plan van Aanpak kunnen gericht zijn op praktische leefstijl adviezen, acties voor positieve gedragsverandering, performance support, tips voor aanpassing werkinhoud, – aanpak, – en omstandigheden, evt. aangevuld met advies voor ondersteuning van een professional zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, klinisch psycholoog, loopbaanadviseur of coach.

𝐇𝐨𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫?

Na enthousiaste verhalen en ervaringen van de pilotdeelnemers, directeuren en HR wil EduCare aandacht voor het thema veerkracht levendig houden. Zo is het laagdrempelige aanbod van Dé Nova een interventie, die kan worden aangeboden door de schooldirecteur of HR en wordt er op de Plannen van Aanpak voortgeborduurd in ontwikkelgesprekken tussen de medewerker en leidinggevende.

Daarnaast zijn we met de HR-afdeling bij EduCare in gesprek over het aanbieden van workshops over thema’s die voortvloeien uit de begeleidingsgesprekken. Thema’s zijn bijv. energiemanagement, grenzen & feedback en werkgeluk & drijfveren. Deze workshops kunnen zowel in eigen teamverband, als over scholen heen georganiseerd worden. Het is mooi om elkaar tijdens deze workshops te vinden en van en met elkaar te leren! Op deze manier wordt door collega’s ook invulling gegeven aan het sociale steun aspect binnen Veerkracht.

Meer nieuws

Van flexibele schil naar verbindende kern

Door Annemijn Storm Op donderdagmiddag 18 april organiseerde Dé Nova Learning een inspiratiebijeenkomst voor het vaste en flexibele team van L&D-professionals. Het thema was: in harmonie met binnen en buiten. Hoe blijf je ondanks (of dankzij) alle ruis in verbinding met jezelf en anderen? Een retorische vraag die zichzelf blijft

Lees meer »

Nieuwe Collega, Eline!

Wij zijn super blij met de komst van Eline Terpstra, onze nieuwe onderwijskundige stagiaire. Ze stelt zichzelf graag aan jullie voor. Kun je iets vertellen over jezelf? Hi! Ik ben Eline Terpstra, 26 jaar en woon in Utrecht. Na de pre-master gevolgd te hebben, doe ik op dit moment de

Lees meer »

Veerkracht in het Onderwijs van Stichting EduCare

Stichting EduCare, een stichting voor speciaal onderwijs, zet vanuit goed werkgeverschap de veerkracht van zijn medewerkers op de kaart! Bij EduCare herkennen ze op de verschillende scholen de uitdagingen van medewerkers met werkdruk in combinatie met een gezonde werk-privé balans. Om veerkracht en duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft EduCare in

Lees meer »