Dé Nova Learning

Nieuws

Openstaande vacatures en lege bureaustoelen, hoe ga je daarmee om?

Na de coronacrisis worstelen steeds meer bedrijven met een tekort aan personeel. De economie draait weer op volle kracht en de spanning op de arbeidsmarkt is hoog. We nemen je in deze blog mee hoe talenten aangetrokken en behouden kunnen worden en hoe Dé Nova met dit onderwerp om gaat. 

Kies voor de langetermijn, in plaats van een snelle oplossing

Een snelle oplossing voor het personeelstekort kan gevonden worden door het intensiever werven of het bieden van betere arbeidsvoorwaarden. Maar niet alleen het werven van nieuw personeel is belangrijk, het is daarnaast cruciaal om je vaste werknemers blijvend te boeien, te binden en te behouden. 

Het UWV heeft onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort kunnen oplossen en onderverdeeld in 3 strategieën. 

  • Nieuw talent aanboren 
  • Werk anders organiseren 
  • Binden en boeien 

1. Nieuw talent 

Het zoeken van nieuw personeel is een uitdaging voor iedere ondernemer, dit kan binnen of buiten de eigen organisatie gedaan worden. Medewerkers binnen de organisatie kunnen geschoold worden voor functies waar tekorten zijn. Medewerkers buiten de organisatie kunnen worden aangetrokken uit bijvoorbeeld andere sectoren. Niet alleen kan gekeken worden naar opleiding en ervaring, maar ook naar competenties en talenten.  

Het bieden van goede primaire arbeidsvoorwaarden is vaak een eerste stap om medewerkers aan je te binden. Daarnaast zijn de secundaire voorwaarden minstens zo belangrijk. Hiermee kan de organisatie zich onderscheiden van andere werkgevers.  

Ook Dé Nova is op zoek naar nieuwe collega’s die het dreamteam kunnen versterken. Dit kan in vaste dienst, maar ook op freelancebasis. Door het intensief gebruik van social media probeert de organisatie de vraag naar nieuw personeel breed uit te dragen. Dé Nova kijkt niet alleen naar het cv, maar ook naar de persoon zelf, door middel van een assessment. 

Zo zet Dé Nova graag haar deskundigheid in. Wij staan in voor de kwaliteit van onze mensen en dienstverlening en streven daarbij naar maximale prestaties. We willen uitblinken in wat we doen. Daarom worden de instrumenten die Dé Nova inzet voor een assessment bij opdrachtgevers, ook ingezet om de talenten en krachten van nieuwe- en vaste medewerkers uit te lichten.  

2. Werk anders organiseren 

Het UWV stelt dat door het werk anders te organiseren er vaak efficiënter kan worden gewerkt. Hierdoor is soms minder of ander personeel nodig. Taken kunnen mogelijk anders worden verdeeld of onnodige administratie kan worden geschrapt. De verbeterde technologie kan vaak ook werk uit handen nemen. Het aanbieden van een goede thuiswerkplek waarbij medewerkers voorzien worden van een beeldscherm, toetsenbord, muis en bureaustoel van kantoor draagt hieraan bij. Daarnaast kan gekeken worden naar het beter structureren van de online communicatie.  

Als we de bevindingen van het UWV reflecteren op een organisatie als Dé Nova, zie je dat er, met de recente professionaliseringsslag, ook aandacht besteed wordt aan hoe het werk efficiënter gestroomlijnd kan worden. De kernwaarden van de organisatie staan daarbij hoog in het vaandel. Dé Nova moedigt de collega’s, medewerkers en teams aan om stappen te zetten buiten hun comfort zone. Zo wordt ervoor gezorgd dat er aandachtig naar medewerkers geluisterd wordt, zodat de behoeften van de klanten en elkaar gehoord worden. Wij Inspireren en moedigen mensen aan om iets nieuws te proberen en tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. De zorg voor structuur, het werken binnen een organisatie met een goede werksfeer en werkplezier zijn belangrijke aspecten die regelmatig onder de loop worden genomen. 

3. Binden en boeien 

Als je eenmaal nieuw personeel aangenomen hebt, komt de volgende stap: je nieuwe en huidige medewerkers binden en boeien, zodat ze lang bij je blijven. Maar hoe behoud en blijf je je werknemers boeien?  

De Kamer van Koophandel heeft een checklist opgesteld met 20 manieren om medewerkers aan je organisatie te binden. Op nummer 1 hebben zij aangegeven dit te doen door goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Het betalen van een salaris op maat, het werken met flexibele beloningen uit goede resultaten en het afstemmen van werktijden en vakantiedagen op gezinssituatie van personeelsleden draagt hierbij aan bij.  

Daarnaast is een goed onboardingsproces minstens zo belangrijk. Zo wordt een nieuwe medewerker snel bekend en vertrouwd met je bedrijf. Dit zorgt voor de houvast en structuur die een nieuwe medewerker nodig heeft, zodat het werkplezier vanaf dag één bijblijft. 

Het bieden van een goede thuiswerkplek, om- of bijscholing, maar ook het creëren van een goede werksfeer zijn belangrijke aspecten om je medewerkers te blijven binden en boeien. Door blijvend aandacht te besteden aan de arbeidsvoorwaarden, de ontwikkeling van medewerkers, de werkdruk, de gezondheid en de sfeer op de werkvloer worden bedrijven aantrekkelijker als werkgever. 

Als we bovenstaande punten in ons achterhoofd houden en deze spiegelen met Dé Nova, herkent de organisatie veel van deze aspecten. Binnen Dé Nova probeert men op een bevlogen manier te werk te gaan en de beschreven aspecten van de Kamer van Koophandel in haar bedrijfsethiek op te nemen. Men stelt zich gedreven op en werkt voortvarend. Nieuwe uitdagingen worden niet uit de weg gegaan en er wordt gedacht in mogelijkheden. Daarbij probeert de organisatie de medewerkers in hun kracht te zetten, waardoor ze ontwikkeling en groei kunnen doormaken. Door blijvend met de medewerkers het gesprek aan te gaan, probeert Dé Nova de wensen en behoeften te achterhalen, zodat deze naar redelijkheid uitgevoerd kunnen worden en iedereen geïnteresseerd blijft.  

Vaste medewerkers

Het is belangrijk om naast het binden en boeien van de nieuwe medewerkers, ook de vaste werknemers niet te vergeten. Veel van de genoemde oplossingen kunnen ook aan vaste medewerkers aangeboden worden. Vaak ligt de focus op het binnenhalen van nieuwe medewerkers, maar vaste medewerkers zijn essentieel. Zij kennen tenslotte de organisatie en zijn het visitekaartje of wel het uithangbord van je organisatie! 

Ben je verder nieuwsgierig geworden over hoe wij binnen Dé Nova onze talenten aantrekken, inspireren, binden en boeien? Of ben je enthousiast om een inspirerende, innovatieve en positieve bijdrage te leveren aan ons team? Neem dan gerust contact met ons op! 

Literatuur:

Yvonne Nikkelen, 2022. Personeel binden: 20 manieren (kvk.nl) 

Freek Kalkhoven, 2021. 27 oplossingen voor personeelstekorten 27 oplossingen voor personeelstekorten (werk.nl) 

Meer nieuws

Van flexibele schil naar verbindende kern

Door Annemijn Storm Op donderdagmiddag 18 april organiseerde Dé Nova Learning een inspiratiebijeenkomst voor het vaste en flexibele team van L&D-professionals. Het thema was: in harmonie met binnen en buiten. Hoe blijf je ondanks (of dankzij) alle ruis in verbinding met jezelf en anderen? Een retorische vraag die zichzelf blijft

Lees meer »

Nieuwe Collega, Eline!

Wij zijn super blij met de komst van Eline Terpstra, onze nieuwe onderwijskundige stagiaire. Ze stelt zichzelf graag aan jullie voor. Kun je iets vertellen over jezelf? Hi! Ik ben Eline Terpstra, 26 jaar en woon in Utrecht. Na de pre-master gevolgd te hebben, doe ik op dit moment de

Lees meer »

Veerkracht in het Onderwijs van Stichting EduCare

Stichting EduCare, een stichting voor speciaal onderwijs, zet vanuit goed werkgeverschap de veerkracht van zijn medewerkers op de kaart! Bij EduCare herkennen ze op de verschillende scholen de uitdagingen van medewerkers met werkdruk in combinatie met een gezonde werk-privé balans. Om veerkracht en duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft EduCare in

Lees meer »