Dé Nova Learning

Nieuws

Een kijkje in onze trainingen: Skills based gespreksvoering

In deze blog wordt de trainingsreeks: ‘skills based gespreksvoering’ verdiept en besproken. Dé Nova heeft deze trainingsreeks ontwikkeld in opdracht van House of Skills. Aan de hand van een voorbeeld van deze succesvolle samenwerking worden de mogelijkheden en voordelen van de trainingsreeks toegelicht.

Een op skills gerichte arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt heeft het momenteel zwaar te verduren. Er heerst in veel sectoren krapte, maar er zijn ook veel mensen die lastig aan een passende baan komen. Gelukkig zijn er ook hoopvolle initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan House of Skills, een netwerkorganisatie die zich hard maakt om de arbeidsmarkt meer in te richten op basis van skills. Vanuit het skills gedachtegoed wordt er gekeken naar iemands skills en niet enkel naar diploma’s. Dit biedt mogelijkheden om voor een duurzame match te zorgen en vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. 

Samen voor vernieuwing 

De arbeidsmarkt inrichten op basis van skills vergt veel vernieuwingen van verschillende partijen. Zo moet de knop om bij opleiders, werkgevers, recruiters, werknemers en werkzoekenden. Om het skills denken succesvol te maken, is het belangrijk dat iedereen mee gaat. Het valideren van skills in een opleiding werk namelijk niet zolang de studenten blijven stuiten op een vacatures met vereiste diploma’s en werkervaring…. 

Trainingsreeks rondom skills

In deze blog lichten we een trainingsreeks bij het participatie- en jongerenpunt Nieuw-West van Gemeente Amsterdam uit. De vraag vanuit deze groep met o.a. loopbaancoaches-, jongerencoaches en stagemakelaars luidde: hoe kunnen we meer skills based gaan werken? Waar zij tegenaan liepen waren veelal kandidaten zonder afgemaakte opleiding, die daarom lastig aan een baan konden komen. Maar ook bij mensen met een afgeronde opleiding heerste de vraag: Wat wil ik en wat kan ik? 

Onze aanpak 

Om handvatten te bieden in het skills based gesprek voeren hebben wij vanuit House of Skills een trainingsreeks georganiseerd. Hierin lag de focus op: Welke instrumenten en gesprekstechnieken kun je inzetten om skills inzichtelijk te maken? Voor ons was het erg belangrijk dat deze sessies interactief waren. Wij komen graag écht wat brengen door de groep aan de slag te zetten in plaats van enkel theorieën te delen. Voor de transfer naar de praktijk zorgen wij ervoor dat er veel geoefend wordt met eigen dilemma’s en opdrachten die aansluiten bij de werkpraktijk.  

Resultaat (en een begin…) 

Door in co-creatie met de projectleiders vanuit Gemeente Amsterdam en in samenwerking met collega’s vanuit House of Skills het programma vorm te geven, sloot het programma mooi aan op de wensen en behoeften van de groep. De sessies leverde inzichtvolle discussies op, waarin dilemma’s werden besproken en ervaringen werden uitgewisseld. De groep werd zich bewust van eigen aannames en kon zelf ervaren welke gesprekstechnieken passend waren. Tot slot vormde de workshops weer veel food for thought voor het ontwikkelen van trainingssessies voor werkgevers. 

Benieuwd wat Dé Nova voor jou kan betekenen met bestaande of op maat gemaakte trainingen? Kijk dan op onze site waar je het volledige trainingsaanbod kan vinden!

Meer nieuws

Van flexibele schil naar verbindende kern

Door Annemijn Storm Op donderdagmiddag 18 april organiseerde Dé Nova Learning een inspiratiebijeenkomst voor het vaste en flexibele team van L&D-professionals. Het thema was: in harmonie met binnen en buiten. Hoe blijf je ondanks (of dankzij) alle ruis in verbinding met jezelf en anderen? Een retorische vraag die zichzelf blijft

Lees meer »

Nieuwe Collega, Eline!

Wij zijn super blij met de komst van Eline Terpstra, onze nieuwe onderwijskundige stagiaire. Ze stelt zichzelf graag aan jullie voor. Kun je iets vertellen over jezelf? Hi! Ik ben Eline Terpstra, 26 jaar en woon in Utrecht. Na de pre-master gevolgd te hebben, doe ik op dit moment de

Lees meer »

Veerkracht in het Onderwijs van Stichting EduCare

Stichting EduCare, een stichting voor speciaal onderwijs, zet vanuit goed werkgeverschap de veerkracht van zijn medewerkers op de kaart! Bij EduCare herkennen ze op de verschillende scholen de uitdagingen van medewerkers met werkdruk in combinatie met een gezonde werk-privé balans. Om veerkracht en duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft EduCare in

Lees meer »