Dé Nova Learning

Nieuws

Scolea: Een blended lesprogramma ‘Volgend sturen’

In deze blog wordt onze samenwerking met Scolea om een blended leergang over ‘Volgend Sturen’ beschreven.

Klant

Scolea – De opleider voor arbeidsdeskundigen, casemanagers en re-integratiespecialisten. 

Opdracht aan Dé Nova

Bert van den Berg, oprichter Scolea: Ontwikkel een blended leergang over de nieuwe begeleidingsaanpak ‘Volgend Sturen’ 

Waarom paste deze opdracht zo goed bij Dé Nova?

Met de benadering ‘Volgend Sturen’ zet de begeleider de cliënt in een begeleidingstraject in zijn kracht. De begeleider kan zijn bijv. een jobcoach, klantmanager, arbeidsdeskundige en re-integratiespecialist. In de begeleidingsrol heb je een ondersteunende rol in het proces. De benadering is in lijn met de visie van Dé Nova, waarin we mensen en organisaties in hun kracht en in beweging zetten met het stimuleren van de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (Vygotsky). Hierdoor maken mensen een ontwikkeling en groei door, die verder rijkt dan dat ze voor mogelijk hielden. 

Inhoud opdracht

De aanpak van ‘Volgend Sturen’ is ontstaan vanuit het project ‘Zorgassistent-in-de-klas’ van Stichting Gezel opgericht door Frans Hoebink, waarbij de cliënt zelf veel meer eigen regie heeft. ‘Volgend Sturen’ is een aanvulling op de begeleidingstechnieken, die deelnemers tijdens de andere opleiding bij Scolea leren.  

De kern van de aanpak ‘Volgend Sturen’ bestaat uit het creëren vanruimte om te groeien binnen het vermogen dat mensen hebben. Deze werkwijze vraagt veel vertrouwen van de begeleiders; niet het resultaat, maar het proces staat centraal. Juist omdat we zo gewend zijn om naar een resultaat toe te werken, kan deze aanpak een uitdaging zijn. 

Bij ‘Volgend Sturen’ staan vier axioma’s (grondslagen) centraal vanuit the Theory of Change:  

 1. Als je vrij van verwachtingen bent, dan geef je ruimte om te groeien.  
 1. Als mensen doen wat ze kunnen, dan ontstaat er ruimte om te groeien.  
 1. Een veilig groepsklimaat bevordert individuele ontwikkeling.  
 1. Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving mee verandert.  

Aanpak Dé Nova

Dé Nova heeft haar onderwijskundige en coachkennis ingezet om een leergang te ontwikkelen, waarbij, in nauwe samenwerking met inhoudsexperts, het lesmateriaal tot stand is gekomen. Kenmerkend voor onze aanpak is, waar passend in co-creatie ontwikkelen met inhoudsdeskundigen en als iteratief proces, waarbij we steeds verfijnen door te evalueren.  

Deze stappen zijn onderdeel geweest van onze aanpak: 

 • Bestuderen bronmateriaal 
 • Bepalen grof blended ontwerp: e-learning modules, vaardigheidstrainingen en intervisie 
 • Vaststellen micro ontwerp: Concretisering invulling van de onderdelen 
 • Ophalen van casuïstiek bij inhoudsexperts  
 • Ontwikkelen van lesmateriaal  
 • Tussentijdse feedbacksessies met inhoudsexperts en de kerndocenten  
 • Bespreking met de kerndocenten om de bezieling van de begeleidingsaanpak samen te doorleven 

Het lesprogramma ziet er als volgt uit: 

 • Een e-learning, waarin de cursisten kennis maken met ‘Volgend Sturen’ en lezen op welke wetenschappelijke theorieën deze benadering is gebaseerd. Deze e-learning geeft ook een beeld van ‘Volgend Sturen’ in de praktijk door middel praktijkvoorbeelden en video-interviews met ervaringsdeskundigen.  
 •  Vier vaardigheidstrainingsdagen (één per axioma) met een voorbereidingsopdracht, een draaiboek met afwisselende werkvormen en rollenspellen met praktijkgerichte casuïstiek 
 • Een draaiboek en casuïstiek voor vier intervisiebijeenkomsten.   
 • Een portfolio-opdracht waarbij de cursisten reflecteren op wat ze geleerd hebben en hoe hun beroepshouding ten opzichte van de cliënt is veranderd. 

Ben je nieuwsgierig naar het eindresultaat van de leergang ‘Volgend Sturen’, bekijk dan ook eens: Leergang Volgend sturen van Scolea | Post HBO niveau  

Wil je jouw unieke methodiek of aanpak vormgeven in een opleiding en dit op de Dé Nova manier overbrengen? Wij staan open voor een verkennend gesprek!

Meer nieuws

Van flexibele schil naar verbindende kern

Door Annemijn Storm Op donderdagmiddag 18 april organiseerde Dé Nova Learning een inspiratiebijeenkomst voor het vaste en flexibele team van L&D-professionals. Het thema was: in harmonie met binnen en buiten. Hoe blijf je ondanks (of dankzij) alle ruis in verbinding met jezelf en anderen? Een retorische vraag die zichzelf blijft

Lees meer »

Nieuwe Collega, Eline!

Wij zijn super blij met de komst van Eline Terpstra, onze nieuwe onderwijskundige stagiaire. Ze stelt zichzelf graag aan jullie voor. Kun je iets vertellen over jezelf? Hi! Ik ben Eline Terpstra, 26 jaar en woon in Utrecht. Na de pre-master gevolgd te hebben, doe ik op dit moment de

Lees meer »

Veerkracht in het Onderwijs van Stichting EduCare

Stichting EduCare, een stichting voor speciaal onderwijs, zet vanuit goed werkgeverschap de veerkracht van zijn medewerkers op de kaart! Bij EduCare herkennen ze op de verschillende scholen de uitdagingen van medewerkers met werkdruk in combinatie met een gezonde werk-privé balans. Om veerkracht en duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft EduCare in

Lees meer »