Dé Nova Learning

Nieuws

Holistische werkwijze: Ik denk, voel en ervaar, dus ik ben…

In deze blog wordt de holistische werkwijze van Dé Nova beschreven en hoe deze wordt toegepast bij onze coachtrajecten.

Ik denk, dus ik ben?

Waar de bekende filosoof René Descartes nog sprak over ‘’Ik denk dus ik ben” en hiermee een sterk onderscheid tussen lichaam (materie) en geest (geen materie) maakte, wordt inmiddels vaak gekeken naar het lichaam en de geest als een samenhangend geheel. Zo ook bij Dé Nova. 

Holistisch werken

Het Griekse woord ‘Holos’ betekent ‘geheel’. Holistisch handelen gaat uit van de gedachte dat alles samenhangt. In onze werkwijze wordt dan ook aandacht besteed aan het cognitieve, emotionele, fysieke, gedrags- en zingevingsniveau. 

Deze holistische benadering zie je terug in onze assessments, learning oplossingen en coachtrajecten. In deze blog zoomen we vooral in op onze coachtrajecten en hoe we daarin samen met de coachee de samenhang van zijn gedrag, gedachten, emoties en het lichaam (gebaseerd op een model vanuit de cognitieve gedragstherapie) onderzoeken.  

Gedrag

Vanuit de cognitieve gedragstherapie komt naar voren dat ons gedrag wordt beïnvloed door onze gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen. Zo kunnen negatieve gedachten, bijvoorbeeld door een verminderd zelfvertrouwen, ons belemmeren in ons gedrag. Bijvoorbeeld: door je mindere mate aan zelfvertrouwen, sla je een aanbod voor een interview af (gedrag).  

Gedachten

Onze gedachten zijn krachtig en hebben invloed op ons gedrag, onze gevoelens en lichamelijke ervaringen. In ons Empowerment coachtraject staan we uitgebreid stil bij jouw gedrag en de gedachten die hieraan ten grondslag liggen. We brengen je belemmerende gedachten in kaart en leren je deze om te buigen naar helpende overtuigingen. De belemmerende gedachte: ‘Ik ben alleen’ kan bijvoorbeeld worden omgebogen naar de helpende gedachte: ‘Ik maak onderdeel uit van een liefdevolle familie’. 

Gevoelens

Hoewel het op cognitief niveau vaak helder is dat een gedachte niet helpt, is het veranderen van de bijkomende gevoelens op emotioneel niveau vaak complexer. Door inzicht op te doen welke gedachten welke gevoelens oproepen, kunnen passende werkvormen ingezet worden. Het kan gaan om: praktische opdrachten over zelfcompassie, het uitspreken van positieve affirmaties of het oefenen met nieuw gedrag. Door te experimenteren met ander gedrag, kun je ervaren welke nieuwe positieve gevoelens dit oproept. Door de kleine succeservaringen, word je gestimuleerd het nieuwe gedrag te blijven toepassen.

Lichamelijke ervaringen

Tot slot is het belangrijk om onze lichamelijke signalen serieus te nemen. De effecten van mentale stress zie je vaak terug in het lichaam. Denk maar eens aan een verminderde eetlust bij stressvolle situaties, of juist het overeten bij gevoelens van verdriet. Of zweten, trillen en een gespannen nek bij angstige situaties. Kortom mentale stress, werkt door als fysieke stress en klachten. Binnen ons Vitaliteitscoachtraject staan we stil bij de lichamelijke sensaties die ontstaan door stressbronnen in jouw leven. We werken concreet aan het verbeteren van jouw energiemanagement. 

Wat neem jij mee?

In hoeverre herken jij de interactie tussen gedrag, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties bij jezelf? Bespeur je bij jezelf gedachten of eerdere ervaringen die jou tegenhouden bij bepaalde handelingen?  

Merk je herkenningspunten uit de blog of wil je verkennen of een coachtraject jou kan helpen? Dé Nova staat open voor een verkennend gesprek!

Bronnen

Smit, C. (2010). Rationeel Emotieve Therapie. In Brein@ work (pp. 173-179). Bohn Stafleu van Loghum, Houten. 

Neenan, M. (2008). From Cognitive Behaviour Therapy (CBT) to Cognitive Behaviour Coaching (CBC). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 26(1), 3–15. 

Meer nieuws

Van flexibele schil naar verbindende kern

Door Annemijn Storm Op donderdagmiddag 18 april organiseerde Dé Nova Learning een inspiratiebijeenkomst voor het vaste en flexibele team van L&D-professionals. Het thema was: in harmonie met binnen en buiten. Hoe blijf je ondanks (of dankzij) alle ruis in verbinding met jezelf en anderen? Een retorische vraag die zichzelf blijft

Lees meer »

Nieuwe Collega, Eline!

Wij zijn super blij met de komst van Eline Terpstra, onze nieuwe onderwijskundige stagiaire. Ze stelt zichzelf graag aan jullie voor. Kun je iets vertellen over jezelf? Hi! Ik ben Eline Terpstra, 26 jaar en woon in Utrecht. Na de pre-master gevolgd te hebben, doe ik op dit moment de

Lees meer »

Veerkracht in het Onderwijs van Stichting EduCare

Stichting EduCare, een stichting voor speciaal onderwijs, zet vanuit goed werkgeverschap de veerkracht van zijn medewerkers op de kaart! Bij EduCare herkennen ze op de verschillende scholen de uitdagingen van medewerkers met werkdruk in combinatie met een gezonde werk-privé balans. Om veerkracht en duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft EduCare in

Lees meer »